Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Τεχνικό Γραφείο Κηπουρικής - 6973024708 - Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Κων/νος Μησιάλης MSc Δασοπόνος - Κηποτέχνης.

Το Τεχνικό Γραφείο Κηπουρικής παρέχει μια σειρά υπηρεσιών για τον κήπο την βεράντα και την επιχείρηση. Το ειδικευμένο συνεργείο αν...

Δίκτυο Συνεργατών Του Τεχνικού Γραφείου


Το Τεχνικό Γραφείο Κηπουρικής έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργαζόμενων επαγγελματιών που αποτελείτε από:

•  Αρχιτέκτων μηχανικό        •  Πολιτικό Μηχανικό          •  Υδραυλικό

•   Γεωπόνο       •  Κτηνίατρο       •  Οικονομολόγο      •  Βιοκαλλιεργητή


 Με την εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια της Captain Garden

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο στα τηλέφωνα
6973024708 και 2310838117 από τις 08:00 έως τις 15:00, Δευτέρα – Σάββατο


Captain Gardens
Βασ. Όλγας 10 με Παρασκευοπούλου (γωνία)
Θεσσαλονίκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου