Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Τεχνικό Γραφείο Κηπουρικής - 6973024708 - Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Κων/νος Μησιάλης MSc Δασοπόνος - Κηποτέχνης.

Το Τεχνικό Γραφείο Κηπουρικής παρέχει μια σειρά υπηρεσιών για τον κήπο την βεράντα και την επιχείρηση. Το ειδικευμένο συνεργείο αν...

θάμνος με καρπούς

Η κουμαριά είναι θάμνος και ανήκει στην οικογένεια των ερικοειδών. Το ύψος της ποικίλει από ένα έως τρία μέτρα. Τα φύλλα κυμαίνονται από 5 έως 8 εκατοστά, ωοειδή ή λογχοειδή και είναι λεία μεμβρανώδη και έχουν πριονωτά χείλη. Τα άνθη της είναι λευκά ή ρόδινα κωδωνοειδή ή καλύτερα σε σχήμα στάμνας, με τα πέντε οδοντωτά χείλη της στεφάνης κυρτά προς τα έξω. Ο καρπός είναι ράγα, αρχικά πράσινος και στην συνέχεια ερυθρορόδινος κατά την ωρίμανση του. Οι καρποί ωριμάζουν από τον
Οκτώβριο έως τον Ιανουάριο, ενώ την ίδια εποχή, το φυτό βρίσκεται σε πλήρη άνθηση.
Είναι φυτό δασικό, ιδιαίτερα κοσμητικό και αναπτύσσεται εντός της ζώνης των αείφυλλων πλατυφύλλων ειδών, σε περιοχές σχετικά υγρές, προστατευόμενες από ξηρούς ανέμους και σε εδάφη ελαφρά και γόνιμα. Οι καρποί της, τα κούμαρα, (κόμαρα στην αρχαιότητα), είναι εδώδιμοι, εύγευστοι, χρησιμοποιούμενοι στο παρελθόν από τους αγρότες για παραγωγή, με ζύμωση και απόσταξη, αλκοολούχου ποτού, γνωστό ως «κουμαρόρακη». 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου