Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Τεχνικό Γραφείο Κηπουρικής - 6973024708 - Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Κων/νος Μησιάλης MSc Δασοπόνος - Κηποτέχνης.

Το Τεχνικό Γραφείο Κηπουρικής παρέχει μια σειρά υπηρεσιών για τον κήπο την βεράντα και την επιχείρηση. Το ειδικευμένο συνεργείο αν...

Προδιαγραφές ενός Bonsai

Για να μπορέσουμε να θεωρήσουμε ένα φυτό ως bonsai θα πρέπει αυτό να ακολουθεί μια σειρά από κανόνες που προσδιορίζουν τη μορφή του. Κάποιοι από αυτούς τους κανόνες είναι σημαντικοί ενώ κάποιοι άλλοι αφορούν bonsai πολύ υψηλών προδιαγραφών με τεχνικές που είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν από έναν ερασιτέχνη.

Το κύριο στοιχείο που τα χαρακτηρίζει είναι το μέγεθός τους.

Διακρίνουμε σε αυτά 3 τάξεις μεγέθους. Τα bonsaiμινιατούρες , τα μεσαία bonsai και τα μεγάλα bonsai. Οι ιαπωνική κατάλογοι έχουν δώσει ονόματα για κάθε κατηγορία, χωρίς όμως να συμφωνούν απόλυτα όλες οι πηγές για τα ακριβή ονόματα και μεγέθη.


Έτσι έχουμε:


ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΕΣ


Keshitsubo = 3-8 εκ.
Shito = Μέγεθος Δακτύλου= 5-10 εκ.
Shohin = 5-15 εκ.
Mame = Mία Παλάμη= 13-20 εκ.
Komono = 15-25 εκ.


ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ


Katade-mochi = 25-46 εκ.
Chumono = 2 παλάμες = 41-91 εκ.
Chiu = 41-91 εκ.


ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ


Omono = 4 παλάμες = 76-122 εκ.
Dai = 76-122 εκ.


Hachi-uye = 6 παλάμες = 102-152 εκ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου