Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Τεχνικό Γραφείο Κηπουρικής - 6973024708 - Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Κων/νος Μησιάλης MSc Δασοπόνος - Κηποτέχνης.

Το Τεχνικό Γραφείο Κηπουρικής παρέχει μια σειρά υπηρεσιών για τον κήπο την βεράντα και την επιχείρηση. Το ειδικευμένο συνεργείο αν...

Αρχιτεκτονική Τοπίου

Η διαμόρφωση του κήπου ή οποιουδήποτε άλλου εξωτερικού χώρου είναι μια διαδικασία που έχει έντονο προσωπικό χαρακτήρα. Με άλλα λόγια ο κήπος είναι η αντανάκλαση της προσωπικότητας του ιδιοκτήτη και του σχεδιαστή, με διάφορες προτιμήσεις, αντιπάθειες, συνήθειες και ιδιομορφίες. 

Φυσικά σπουδαίος παράγοντας είναι και η ικανότητα του εκάστοτε σχεδιαστή-αρχιτέκτονα τοπίου. Θα μπορούσαμε να πούμε, ότι πλέον λόγω της εκτεταμένης ρύπανσης του περιβάλλοντος και κυρίως των πόλεων, η κηποτεχνία και η αισθητική αναβάθμιση και διαμόρφωση του τοπίου έχει αρχίσει να βρίσκει πρόσφορο έδαφος είτε ως μέσο αισθητικής αναβάθμισης είτε ως μέσο αντιμετώπισης της ρύπανσης των οικοσυστημάτων.

Μπορεί η σχεδίαση των κήπων αλλά και συνολικότερα των εξωτερικά χώρων να φαίνεται ότι αποτελεί μία καθαρά προσωπική σχεδιαστική άποψη, όμως και αυτή υπόκεινται σε κάποιους απαράβατες αρχές που πρέπει να ακολουθούμε κατά την διάρκεια της σχεδίασης. Οι αρχές αυτές δεν έχουν να κάνουν μόνο με την ισορροπημένη σχεδίαση αλλά κυρίως με την λειτουργικότητα του χώρου που θέλουμε να διαμορφώσουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου