Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Τεχνικό Γραφείο Κηπουρικής - 6973024708 - Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Κων/νος Μησιάλης MSc Δασοπόνος - Κηποτέχνης.

Το Τεχνικό Γραφείο Κηπουρικής παρέχει μια σειρά υπηρεσιών για τον κήπο την βεράντα και την επιχείρηση. Το ειδικευμένο συνεργείο αν...

Εκμετάλλευση μικρών κτημάτων με καλλιέργεια αρωματικών φυτών

Καλλιέργεια αρωματικών φυτών σε ένα κτήμα ενός στρέμματος (7 φυτά περίπου)


Εκλογή είδους καλλιέργειας 

Φυτευτικός σύνδεσμος 70χ30 (μεταξύ των φυτών και του διαδρόμου)


Τοποθέτηση φυτών με βάση τον σύνδεσμο που αναφέραμε 

Η διαμόρφωση του φυτού στους πρώτους 2 μήνες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου