Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Τεχνικό Γραφείο Κηπουρικής - 6973024708 - Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Κων/νος Μησιάλης MSc Δασοπόνος - Κηποτέχνης.

Το Τεχνικό Γραφείο Κηπουρικής παρέχει μια σειρά υπηρεσιών για τον κήπο την βεράντα και την επιχείρηση. Το ειδικευμένο συνεργείο αν...

Ασφάλεια Εργασίας - Safety Work

Η εργασία από το συνεργείο μας γίνετε με όλα τα μέσα ασφαλείας γεγονός που μειώνει στο ελάχιστο το εργατικό ατύχημα. 

Ο εργαζόμενος στην φωτογραφία διακρίνεται να κόβει χόρτα με τη χρήση μισινέζας. Για την εργασία του εκτός από την ενδυμασία της δουλειάς είναι εξοπλισμένος με μια προστατευτική μάσκα προσώπου, με ωτοασπίδες, με δερμάτινα γάντια και με μπότες εργασίας που προστατεύουν το πόδι από την πτώση βαρέων αντικειμένων. 

Μουριά η Κοινή - Δέντρα για την Αυλή μας


Είναι φυλλοβόλο δέντρο και το ύψος της μπορεί να φτάσει έως τα 15 m σε άριστες συνθήκες ανάπτυξης. Τα φύλλα της είναι οδοντωτά πλατιά, μεγάλα, γυαλιστερά και έντονου πράσινου χρωματισμού. Μπορεί να ανεχτεί στις χαμηλές θερμοκρασίες καθώς και πολύ υψηλές αρκεί να ποτίζεται τακτικά. Ο κορμός του δέντρου περιέχει ένα γαλακτώδες υγρό σε άφθονη ποσότητα,